DAN ZABORAVNIH KAŠTELANACA

20. 10. 2022. | Aktualno školastično


U Hrvatskoj se 18. listopada obilježava Dan kravate. Obilježavamo ga upravo zato što je kravata podrijetlom baš iz naše Hrvatske. Na taj dan običaj je nositi kravatu. O tom smo danu obavijestili i cijenjeno klikateljstvo Čarobne frule.

Ali izgleda da smo taj dan u našoj školi obilježili i Dan zaboravnih učenika i profesora. U našim petim razredima samo se nekoliko učenika sjetilo staviti kravate oko svoga vrata. U 5. b to je učinila samo naša Neva Hadžibegović. No ipak nisu se samo učenici pokazali zaboravljivima. I od nekoliko profesora koji su taj dan predavali 5. b razredu samo se jedna profesorica sjetila tog dana i održala nastavu s kravatom. To je bila naša profesorica hrvatskog jezika Sanja Miloloža.

Izgleda da ćemo se za sljedeću godinu morati malo bolje pripremiti. Da ne bismo opet Dan kravate obilježili kao Dan zaboravnih kaštelanaca.

Ipak, moramo reći da nisu svi zaboravili Dan kravate. Možda ih nisu nosili, ali su ih crtali. Evo dokaza vam se nacrtao u 5. a razredu. Naravno, ne sam od sebe, to je naš novinar Luka Roksandić pokazao i svoj likovni talent.

 

Nisu svi zaboravili Dan kravate… Nacrtao Luka Roksandić, 5. a
Foto: Dubravka Đuretek-Šuper

Tonka Tounec, 5. b, foto: Zara Forić, 5. b