ERASMUS+ HELSINŠKI HORIZONTI

4. 12. 2022. | Kultura i odrastanje

Obrnuta učionica, hibridno/pomiješano učenje, nastava na daljinu,

projektno učenje… neki su od pojmova o kojima se razmjenjivalo

iskustva na tečaju Flipped classroom and distance learning following

Finland na kojemu je u Helsinkiju sudjelovala učiteljica savjetnica

Tihana Levar, dipl. učitelj RN,  od 10. do 18. srpnja 2022.

 

Obrnuta učionica, hibridno/pomiješano učenje, nastava na daljinu, projektno učenje… neki su od pojmova o kojima se razgovaralo, učilo i razmjenjivalo iskustva na tečaju Flipped classroom and distance learning following Finland na kojemu je sudjelovala učiteljica savjetnica Tihana Levar, dipl. učitelj RN, od 10. do 18. srpnja 2022.

 

Helsinki, zgrada Vlade
Foto: Tihana Levar

 

U sklopu Erasmus+ međunarodnog projekta Jednake mogućnosti za sve učiteljica T. Levar odabrala je tečaj iz kataloga Erasmus+ mobilnosti namijenjen stručnoj edukaciji učitelja. S obzirom na to da je o obrnutoj učionici vrlo rijetko i površno bilo govora tijekom njezina radnoga vijeka, s velikom radošću i očekivanjima odabrala je sudjelovati na naslovnom tečaju koji se održavao u Helsinkiju od 10. do 18. srpnja ove godine.
Uz vrlo korisna i zanimljiva predavanja mentorirana izvrsnom predavačicom Pui, vesela ekipa učitelja (u ulozi učenika) sastojala se od desetero entuzijasta iz Njemačke, Italije, Češke i Hrvatske.
Tema edukacije bile su podijeljene po danima: Upoznavanje i SWOT analiza; Obrnuta učionica; Finsko iskustvo nastave na daljinu & mitovi o finskom obrazovanju; Učenje temeljeno na projektima; Igrifikacija. Pored navedenih tema bilo je i vremena za kulturne i slobodne aktivnosti u sklopu kojih smo imali mogućnost posjetiti Seurasaari, muzej na otvorenom te centar Helsinkija uz vodstvo i slušanje o zanimljivostima o povijesti i životu Finske i njezina glavnoga grada.

 

Obrnuta učionica (Flipped classroom)

Što smo naučili o obrnutoj učionici?
Što i zašto: Prednosti i ograničenja okrenute učionice
Kako: Edukativne videoplatforme (korištenje postojećih videozapisa, izrada vlastitih videa, online resursi obrnute učionice); 5 koraka za pripremu preokrenute učionice

Obrnuta učionica, engl. Flipped classroom, jedan je od načina izvođenja nastave u kojoj učenici spoznavanje novih nastavnih sadržaja rade samostalno, kod kuće, uz pomoć lekcija koje učitelj unaprijed priprema koristeći različite IKT alate. Po povratku u učionicu, u neposrednoj interakciji, učitelj ima više mogućnosti za tumačenje eventualnih nejasnoća s kojima se učenik susreo te za individualan rad s učenikom kojem je on potreban. Također, u takvim se situacijama otvara veća mogućnost vršnjačkog pomaganja. No, za izvođenje Obrnute učionice, potrebna je opsežna priprema.
Zaključno, model Obrnute učionice koristan je za učenike kada se primjenjuje u mjeri optimalno njihovim potrebama, zahtijeva dugotrajnu pripremu učitelja i primjenjiv je za učenike svih dobi, od razredne nastave nadalje.

 

Nastava na daljinu i hibridno učenje

U razgovoru i razmjeni dojmova nastave na daljinu i hibridnog učenja koje smo svi imali prilike iskusiti u pandemijskom periodu, iskustvo koje sam prenijela svojim kolegama nimalo ne zaostaje za njihovim, naprotiv. Koristeći platformu Teams u realnom vremenu na online nastavi, u našoj smo školi doista nedostatak neposredne komunikacije i učenja uživo najviše ublažili te su rezultati formativnog i sumativnog vrednovanja bili gotovo jednaki onima koje učenici postižu tijekom uobičajenog rada u učionici.

 

Tramvajska stanica / Igrifikacija na djelu
Foto: Tihana Levar

 

Razrađujući teme projektnog učenja, nastave na daljinu i obrnute učionice uz primjenu različitih IKT alata, dobili smo uvid u različite alate koje možemo upotrebljavati u nastavi: Edpuzzle, Ted-Ed, Screen-cast-o-matic, Discord, Slack, Padlet, Genially i druge.
Igrifikacija, engl. gamification, jest također zanimljiva metoda poučavanja igrom. Kako je cijeli tečaj prožet IKT-om, u ovoj se temi također spomenulo nekoliko alata (Autorap, Google edu i Minecraft Edu), ali polaznici seminara detaljnije su se upoznali s Goosechase aplikacijom. Podijeljeni u timove, dobili su zanimljive zadatke u kojima su završna ostvarenja bilježili u aplikaciju fotografijama, videom ili pisanim odgovorima. Ta je aktivnost bila nešto drugačija od prethodnih jer se održavala vani, u centru Helsinkija, knjižnici, dućanu, na ulici…

 

Prava IKT poslastica

Tečaj je ispunio i čak nadmašio učiteljičina očekivanja. Naime, za učitelje koji u svome radu vole primjenjivati IKT alate, ova je edukacija bila prava poslastica. Zaključno, riječ je o usavršavanju vrijednome uloženoga vremena i truda.

Tihana Levar, dipl. uč., učitelj savjetnik, tekst i foto