KAŠTELANCI LIKOVNJACI NA DJELU

18. 02. 2023. | Školski kreativci

NE ZANEMARITE SVOJ TALENT I RADOZNALOST

Raspitujući se o naraštajima školskih kreativaca koji tek dolaze,

potražili  smo odgovor kod jedne od najkreativnijih sugovornica u

Osnovnoj školi Jure Kaštelana: profesorice Likovne kulture

Dubravke Đuretek-Šuper. Ona dugi niz godina vodi Likovnu grupu

za djecu koja iskažu interes i  dar za likovnu umjetnost.

 

Budući da smo još uvijek raseljeni na sedam škola, naša školska likovna grupa nema uvjeta uređivati školski prostor, ali zato se na panoima učionica koje smo unajmili, mogu vidjeti likovni radovi naših kaštelanaca. Raspitujući se o naraštajima školskih kreativaca koji tek dolaze, potražili smo odgovor kod jedne od najkreativnijih sugovornica u OŠ Jure Kaštelana. profesorice Likovne kulture Dubravke Đuretek-Šuper. Ona dugi niz godina vodi Likovnu grupu za djecu koja iskažu interes i dar za likovnu umjetnost i stvaranje likovnih radova.

 

Boje su moje… Anika Plavac Milošević, 6. r.
Foto: Dubravka Đuretek Šuper

 

Likovna grupa postoji kao izvannastavna aktivnost kao i dodatna ili dopunska nastava iz bilo kojeg predmeta. U likovnu grupu je dobrodošao svatko tko voli raditi  umrljanim prstima  i ima volju i želju da koji puta uloži puno vremena u radu. Teme i tehnike odabirem kao vježbe i kao izazove na sve vizualne doživljaje svijeta koji nas okružuje  i izaziva čuđenje. Svaki vizualni i emocionalni doživljaj nas potiče da taj trenutak zaustavimo, upamtimo i prenesemo na papir ili fotografiju.

 

Radovima su autorice polaznice likovne grupe Dora Bradić, 6. a i Mia Granić, 6. b
Foto: Dubravka Đuretek-Šuper

 

A sad, kad sam odlučila da ću se baviti likovnošću? Zapravo, odavno sam odlučila da profesija kojom ću se baviti  mora biti vezana s umjetnošću i stvaralaštvom. I svojim bih učenicima i svima ostalim školskim i neškolskim kreativcima preporučila ovo: Ne zanemarite talent i radoznalost u sebi. Umjetnost nije samo crtanje i slikanje. Istražujte prošlost i sadašnjost. Čitajte, putujte i otkrivajte čuda koja je stvorio čovjek davno prije nas. Samo zbog tih prethodnih čuda moguća su i ona koja tek slijede, a sve je povezano s maštom i, bez toga ne ide, marljivošću. 

 

Školski život… Tara Trogrlić, 8. b
Foto: Dubravka Đuretek-Šuper

 

Likovnost u pokretu I., Eva Pudar, 8. b
Foto: Dubravka Đuretek-Šuper

 

Likovnost u pokretu II., Lucija Rudić, 8. a, Dora Perčević, 8. b
Foto: Dubravka Đuretek-Šuper

 

Točka, crta, linija, krivulja… Lena Ivanković, 5. b
Foto: Dubravka Đuretek-Šuper

 

Različite tehnike i teme, slične boje, plavo i zeleno… Mia Granić i Anja Crvenković, 6. b / Tena Janačković, 6. c
Foto: Dubravka Đuretek-Šuper

 

Boje, perspektiva, pojedinosti… Ivan Štrk, 8. r.
Foto: Dubravka Đuretek-Šuper

 

Lara Stanišić, 7. b, naslovna ilustracija Zara Hekić, 6. b

NAJNOVIJE

Medijski kutak

ŠKOLSKA HIMNA

STRAHOMATIKA


SVEVIDLJIVA IVA PROMOCIJAVIDEOČESTITKA

Nova e-izdanja

Jednake mogućnosti za sve
(ur.) S. Miloloža, Blagoslov narodima po njihovoj djeci

POSEBNI SURADNICI

Lucijan i Oka