KAŠTELANCI PROTIV RATA

21. 11. 2022. | Aktualno školastično

ŽRTVA VUKOVARA I ŠKABRNJE NE SMIJE SE ZABORAVITI

Iako, za razliku od prošle godine, nisu uspjeli aktivno sudjelovati u eTwinning

projektu Naša priča o gradu koji vode učitelji Renata Glavica, Dario Abram i

Ivančica Sudinec, učenici Jure Kaštelana itekako su promišljali

o proturatnoj tematici na satima  s razrednicama, na Vjeronauku,

a osobito vrlo aktivno na satima Hrvatskoga jezika i Povijesti.

Učenici osmih razreda sa svojim su razrednicama, vjeroučiteljicom

 i ravnateljem održali tradiciju paljenja svijeća za poginule heroje, 

vukovarske branitelje, na utvrđenoj lokaciji u Ulici grada Vukovara

od Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga do Miramarske ulice.

 

Iako, za razliku od prošle godine, zbog spriječenosti voditeljice i raseljenosti škole nisu uspjeli aktivno sudjelovati u eTwinning projektu Naša priča o gradu koji vode učitelji Renata Glavica, Dario Abram i Ivančica Sudinec, učenici OŠ Jure Kaštelana itekako su promišljali o proturatnoj tematici i na satima s razrednicama, na Vjeronauku, Hrvatskome jeziku i Povijesti. a osmaši su sa svojim razrednicama, vjeroučiteljicom i ravnateljem tradicionalno palili svijeće za poginule vukovarske branitelje na utvrđenoj lokaciji u Ulici grada Vukovara od KD “Vatroslav Lisinski” do Miramarske ulice. Budući da smo imali najbolju namjeru sudjelovati u projektu, naša će voditeljica objediniti rezultate u zasebnoj knjizi pa ćete imati prigode vidjeti kako se sve to obilježavalo u mnogim školama diljem Lijepe Naše: od različitih školskih i međuškolskih aktivnosti, Večeri poezije u sjećanje na Vukovar do različitih suradnja i kreativnih uradaka.

I treba se obilježavati, ne samo okrugle obljetnice kao što je bila prošle godine trideseta. Svake godine, svakoga trenutka moramo biti svjesni da su za našu slobodu drugi ljudi dali svoje živote, a to je najveći dar koji ti netko može dati.

Žrtva Vukovara i Škabrnje ne smije se zaboraviti, a proturatne ideje uvijek valja širiti. Nažalost, pripadamo rodu koji sam reže granu na kojoj sjedi i autodestruktivan je. Zato mladi naraštaji trebaju znati da jedino mir donosi prikladno okruženje za razvoj civilizacije i napredak. Kako možemo napredovati ako se još uvijek međusobno ubijamo, ako svakoga dana neko dijete plače u ratom zahvaćenu području? Nisu li dosta pandemije, potresi, poplave, tsunamiji? Moramo se, za svaki slučaj, i sami skraćivati za glavu?!

Zapamtite Vukovar. Učenici OŠ Jure Kaštelana neće zaboraviti, zato su i ove godine palili svijeće u Vukovarskoj ulici od Lisinskog do Miramarske. Zato su i ove godine izrađivali svoje male grupne proturatne projekte. Posebno su se osvrnuli na dojmljivu pjesmu Enesa Kiševića Profesor povijesti koja ih je osobito nadahnula za plakat koji su predstavljali pred razredom krasnosloveći Kiševićeve stihove i tumačeći proturatnu ideju koja bi trebala biti ljudska univerzalija… Voljeli bismo da to bude jasno i onima koji su krivci za rat u Ukrajini koji, dok pišemo ove retke, još uvijek traje.

Žrtva Vukovara i Škabrnje ne smije se zaboraviti, a proturatne ideje uvijek valja širiti. Znamo da smo tu rečenicu ponovili. S razlogom.

A s razlogom će kaštelanci osmaši ove školske godine i posjetiti Vukovar.

Gala Matijašević, 7. b i Lucijan Edenlandski, foto: Gala Matijašević