NOVINARSKI LIDRANO USPJESI

NOVINARSKI LIDRANO USPJESI

Od 27. veljače do 2. ožujka 2023. održavala se na nekoliko zagrebačkih lokacija županijska LIDRANO smotra Grada Zagreba u organizaciji Osnovne škole Antuna Gustava Matoša i Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Osnovna škola Jure Kaštelana imala je predstavnike u...