JA, PICASSO, IDEM U 2. RAZRED

JA, PICASSO, IDEM U 2. RAZRED

Kreativnu likovnu radionicu sa svojim je drugašićima u produženome boravku organizirala učiteljica Jasna Ilijaš Zergollern, za koju znamo da ima prekrasan rukopis… Vidjeli smo da jabuka ne pada daleko od stabla, barem sudeći prema bilježnici koju nam je ponosno...