TEOVE KRATKE KOMIČNE FORME

16. 01. 2023. | Zabavne stranice

Kratka književna forma, najčešće usmena, koja služi

izazivanju komičnoga dojma sažeto zacrtavajući neku

situaciju, događaj ili karaktere… e, to vam je vic!

 

Ako niste znali što je vic, evo službenoga enciklopedijskoga objašnjenja: vic (njem. Witz), kratka književna forma, najčešće usmena, koja služi izazivanju komičnoga dojma sažeto zacrtavajući neku situaciju, događaj ili karaktere i otkrivajući u samom jezičnom izrazu ili u osobinama izraženoga paradokse koji izazivaju smijeh. U vicu se najčešće rabe dvosmislenosti pojedinih riječi, protuslovlja iz svakidašnjice ili skriveni smisao određenih prihvaćenih pretpostavki, a izvorno društveno ili političko okružje često je odlučujuće u razumijevanju vica. Vic često rabi iste tipizirane karaktere koji također pridonose komičnomu efektu.

Koliko toga ima u sljedećem prilogu našeg Tea Zujića iz 7. b, procijenite sami.

Teo Zujić, 7. b, ilustracije: Iva Miloloža

 

 

 

 

NAJNOVIJE

Medijski kutak

ŠKOLSKA HIMNA

STRAHOMATIKA


SVEVIDLJIVA IVA PROMOCIJAVIDEOČESTITKA

Nova e-izdanja

Jednake mogućnosti za sve
(ur.) S. Miloloža, Blagoslov narodima po njihovoj djeci

POSEBNI SURADNICI

Lucijan i Oka