KRDO RIJEČI I SAN U 7. C

KRDO RIJEČI I SAN U 7. C

IZ STVARALAČKE RADIONICE SA SATA HRVATSKOGA JEZIKA   Vesna Parun napisala je pjesmu Ja tjeram krdo riječi koju smo čitali i o kojoj smo razgovarali na satu hrvatskoga jezika. Jedan stvaralački zadatak iz naše čitanke potaknuo nas je na kreiranje svojih lirskih...